Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}