Dziękujemy za przesłanie wiadomości i potwierdzamy jej otrzymanie.
Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Thank you for sending the message to us. We acknowledge its receipt.
The Office of the Spokesperson for the MFA