Odpowiadając na zapytanie z dnia 5 lutego 2020 r., dot. : Mieszkańcy i
radni wobec raportu o stanie Gminy Górzyca, informuję że:
- raport został opracowany przez Sekretarza Gminy na podstawie
informacji przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych
gminy oraz merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Górzyca, ponadto przy
jego opracowaniu wykorzystane były dokumenty strategiczne gminy, t.zn.
sprawozdania, meldunki i statystyki z poszczególnych dziedzin
działalności gminy;
- raport został przedłożony przez Wójta Gminy Radzie Gminy Górzyca w
dniu 14 maja 2019 r.;
- raport został zamieszczony na stronie BIP i w takiej formie przekazano
go do informacji mieszkańców Gminy;
- rozpatrzenie raportu o stanie gminy nastąpiło podczas IX sesji Rady
Gminy Gorzyca w dniu 28 czerwca 2019 r.;
- w dyskusji nad raportem głos zabrało dwóch radnych;
- nikt z mieszkańców gminy nie zabrał głosu i nie wypowiedział się w
sprawie raportu.

Insp. ds. samorządowych Grażyna Markowska