Or.1431.2.2020         Skarbimierz - Osiedle, dnia 19 lutego 2020r.

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

                        ul. Ursynowska 22/2

                        02-605 Warszawa

        W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 09.02.2020r. w sprawie raportu o stanie gminy

informuję:

Ad.1      Tak, radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dot. raportu o stanie gminy.

Ad.2      a) Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy referatów
oraz jednostek organizacyjnych gminy , po czym składali informacje do
koordynatora.

Ad.3       b) Informowano na stronie www gminy oraz BiP.

Ad.4        Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało
5 radnych.

Ad. 5        Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

Ad.6        Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

                                Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy