W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Korczew informuje:
1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy i składali informacje do sekretarza gminy.
3. Społeczność lokalna była informowana w jaki sposób można zabrać głos na temat treści raportu poprzez informację na tablicy ogłoszeń w UG.
4. żaden z radnych nie zabierał głosu podczas debaty na temat raportu.
5. Mieszkańcy nie zgłosili chęci zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

Pozdrawiam
Elżbieta Głozak
Sekretarz Gminy

Pobierz list