Dzień dobry,

Nawiązując do pisma z dnia 10 lutego 2020 roku (zarejestrowanego pod numerem
3 527), w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Ciostek

Inspektor ds. organizacyjnych

____________________________________________________________________________
__________________

Urząd Gminy Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

tel. 22 729 81 85

<http://www.nadarzyn.pl/> www.nadarzyn.pl;

bip.nadarzyn.pl

itv.nadarzyn.pl

--

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem
Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie przy
ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i
nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
a/b/c/d/e.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w
przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji
wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

Załączniki

  • image001.jpg
  • 3527_1431_Watchdog_Polska.pdf