Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 lutego br. informuję jak niżej.

ad. 1. Nie.
ad.2. Odpowiedź a).
ad.3. Odpowiedź g), h) informacje na posiedzeniach komisji rady, zebraniach sołeckich i osiedlowych.
ad.4. 3.
ad.5. 0.
ad.6. 0.

Jan Szkaradek
Sekretarz Gminy

Pobierz list