W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 lutego 2020 r. zarejestrowany pod nr
S.1431.7.2020 - Urząd Gminy w Kotuniu informuje:
Ad 1) - nie
Ad 2) - a
Ad 3) - b
Ad 4) - 1
Ad 5) - 0
Ad 6) - 0

Z poważaniem
Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy Kotuń

Pobierz list