W odpowiedzi na pytanie dotyczące raportu stanu gminy, informuję co
następuję:

1. nie było uchwały co do szczególnych wymogów dotyczących raportu
albowiem jest to tryb fakultatywny.

2. pracowali nad nimi poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informację zbiorcze do sekretarza, raport napisał pracownik urzędu.

3.  Informacja do lokalnej społeczności odbyła się za pośrednictwem BIP,
ogłoszeniu w radio i prasie internetowej, a także podczas spotkań z
mieszkańcami.

4. Żaden radny nie zabierał głosu podczas debaty.

5. Jeden mieszkaniec zgłosił się do zabrania głosu.

6.Jeden mieszkaniec wypowiadał się w debacie na temat raportu o stanie
gminy.

W razie pytań proszę dzwonić. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

Z poważaniem
Urząd Gminy Rybno <https://www.gminarybno.com>
Krystian Gołębiewski
Sekretarz
Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno
<https://www.facebook.com/urzadgminyrybno>
<https://www.youtube.com/channel/UCQvvtY0yOW9Q30Ab4l2Q4Dg?view_as=subscriber>

T: (46) 861-14-38 <tel:(46)861-14-38> | E: {{ email }}
<mailto:{{ email }}> | W: www.gminarybno.com
<http://www.gminarybno.com>

O przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Rybno
<http://www.gminarybno.com/pliki/plik/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1579868664.pdf>.