To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<INFO@SZPITAL1.BYTOM.PL> o 27.03.2020 06:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.03.2020 07:26

Pobierz list