To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat.zoz@gmail.com> o 2020-03-27 06:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-03-27 07:26

Pobierz list