To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Odbiorca: szpital@zozsanok.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłane: 27.03.2020 07:08

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list