Informacje w załącznikach.

z poważaniem

Edyta Niechciał
Dział Jakości i Marketingu
tel. 94 / 34 88 380
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin


Ten e-mail oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresatów – mogą zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo wskazanym w polu adresata odbiorcą, prosimy o natychmiastowe powiadomienie o tym nadawcy pocztą elektroniczną w odpowiedzi i zniszczenie wszystkich kopii (cyfrowych i papierowych) niniejszej wiadomości. Wszelkie nieuprawnione ujawnienie, rozpowszechnianie, kopiowanie, przechowywanie bądź wykorzystywanie niniejszej wiadomości lub jej załączników jest surowo zabronione i może być niezgodne z prawem.
This e-mail and any attachments are intended solely for the addressees and may contain confidential information. If you are not the designated recipient, please notify the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies (digital and paper). Any unauthorized disclosure, distribution, copying, storage or use of this message or any attachment is strictly prohibited and may be unlawful.

Załączniki

Pobierz list