Dzień dobry,

Na podstawie art.  13. ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, w imieniu Miejskich Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, w odpowiedzi na
Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazuję, że
żądana przez Państwa informacja zostanie udostępniona do dnia 30 maja
2020 r. Wcześniejsze udostępnienie informacji jest niemożliwe z uwagi na
zaangażowanie całego personelu tutejszej Spółki w działania związane ze
zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, jak również z uwagi na zmianę
organizacji pracy administracji szpitala oraz przejście pracowników na
pracę w trybie zdalnym.

Pozdrawiam. K.Siemieniec

--
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 20
44-240 Żory
tel. (32) 43-41-781
www.mzoz.zory.pl

Pobierz list