Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przesyła
odpowiedź na zapytanie:

Ad 1) zero

Ad 2) zero

Ad 3) zero

Ad 4) Funkcjonuje izba przyjęć. Odnośnie pozostałej części pytania – patrz
załączona procedura

Ad 5) patrz załączona procedura

Ad 6) procedura w załączeniu

Ad 7) Informacja o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce
na dzień otrzymania niniejszego wniosku

*asortyment*

*ilość*

maseczki FFP-2

1690 szt.

maseczki chirurgiczne

1550 szt.

rękawice jednorazowe leteksowe, winylowe, nitrylowe

784 op.

rękawice foliowe

5000 szt.

przyłbice

51 szt.

gogle

95 szt.

kombinezony lekkie

187 szt.

ubranie/fartuch chirurgiczny

1656 szt

środki do dezynfekcji rąk

245 l

środki do dezynfekcji powierzchni

95 l

Ad 8 ) w lokalizacji szpitala nie wykonuje się testów, Materiały do
badania wysyłane są do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Do dnia
złożenia wniosku zlecono wykonanie 1 testu – wynik ujemny.

Ad 9) patrz procedura

Ad 10) Nie wprowadzono wobec personelu szpitalu zakazu wypowiadania się o
sytuacji w szpitalu. Regułą natomiast jest, nie tylko w okresie pandemii
koronawirusa, że informacji mediom udziela rzecznik prasowy.

Z poważaniem
--
Andrzej Błaszczyk
Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego i Kadr
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Załączniki

  • procedura.pdf