--

"Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informujemy, że podstawa prawa
z art. 61 ust 1 i 2 Konstytucji RP nie znajduje zastosowania do naszej
spółki prawa handlowego.

Zacytowany przepis stanowi:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to
obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu
gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

PCM w Wołowie sp. z o.o. pozostaje spółką prawa handlowego, w tym nie
jest instytucją/ organem władzy publicznej, instytucją/ organem
samorządu gospodarczego lub zawodowego, ani też spółką komunalną (100%
kapitału nie należy do gminy) i tym samym nie gospodaruje majątkiem
komunalnym, ani Skarbu Państwa.

Prosimy o ewentualne złożenie wniosku w innym trybie prawnym.

z poważaniem,"

--

*Z poważaniem*

*adwokat Emilia Mądrecka*

Treść niniejszej wiadomości może zawierać informacje poufne i prawnie
chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeżeli nie są
Państwo adresatami wiadomości, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, proszę
niezwłocznie powiadomić o tym nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej
odpowiedzi na tę wiadomość, a także usunąć niniejszą wiadomość, nie
ujawniając i nie rozpowszechniając jej treści.

Załączniki