Szanowni Państwo

Poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące SARS-CoV-2
ad 1. 0
ad 2. 0
ad 3. 0
ad 4. nie
ad 5 w budynku
ad 6. procedury z Ministerstwa Zdrowia, od Wojewody Mazowieckiego i od Głównego Inspektora Sanitarnego
ad 7. maseczki 500 . kombinezony 3 szt. rękawiczki 2 000 . przyłbice 0 szt. okulary 0 szt. ochrona na buty 0 szt.
ad 8. nie
ad 8.b do 30-03-2020 r -0
ad 9. zgodnie z instrukcją Ministerstwa Zdrowia
ad 10. nie

z poważaniem

Grażyna Cichocka - Kunkel
Asystentka Dyrektora

Szpital Specjalistyczny "Inflancka"
im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa
tel: 22 69 73 110
{{ email }}

Od: {{ email }}
Do: "sekretariat" <{{ email }}>
Wysłane: wtorek, 31 marca, 2020 22:25:15
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{ email }}

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Grażyna Cichocka - Kunkel
Asystentka Dyrektora

Szpital Specjalistyczny "Inflancka"
im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa
tel: 22 69 73 110
{{ email }}