Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wiadomość elektroniczną w sprawie udostępnienia informacji publicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach udziela w załączeniu wnioskowanych informacji.

pozdrawiam

mgr Agnieszka Kaszuba

Inspektor Ochrony Danych

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

tel. 32 37 04 528

e-mail: akaszuba@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl <blocked::file:///C:/Users/metorg/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/www.szpital.zabrze.pl>

:

Załączniki