Szanowni Państwo,

dziękujemy za zebranie danych i przesłanie odpowiedzi. W nawiązaniu do przesłanych przez Państwa wezwań nie podtrzymujemy wniosku w zakresie otrzymania rejestru wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa.

Z poważaniem,

--
Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały zarządu (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_5Na7CFi.pdf