Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji
publicznej dotyczące wirusa SARS- CoV-2

--
Pozdrawiam
Helena Murach
Dział Jakości tel.58 777 66 74

Szpitale Tczewskie SA
ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 777-66-37, tel. + 48 58 777-66-73, www.szpitaletczewskiesa.pl, email: sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl
Konto: PKO Bank Polski SA 31 1020 1811 0000 0402 0342 3530
KRS 0000386185, NIP: 5932526795, REGON 220620689,
Kapitał zakładowy wynosi 25.222.350,00 zł. Kapitał został w całości wpłacony.
NR BDO 000038394

Załączniki

Pobierz list