Dzień dobry.

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że we wniosku piszą Państwo iż mają świadomość
z obciążenia personelu zarządzającego szpitalem sprawami związanymi ze
stanem epidemii w kraju i nie chcecie zwiększać tego obciążenia, mimo to
wysyłają Państwo wnioski o informację, które ogłaszane są przez Wojewodów i
Gminy na terenie kraju, dodając nam tych obowiązków.

Proszę wziąć pod uwagę fakt, iż do odpowiedzi na Państwa zapytań wyznacza
się i tak już przeciążony dodatkowymi zadaniami personel.

Poniżej przesyłamy informacje o które Państwo wnioskują.

Odpowiedzi na pytania:

1. 0 osób.

2. 0 osób.

3. 0 osób.

4. Nie. Osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierowane
są do wyznaczonego szpitala.

5. Nie przyjmujemy.

6. W załączniku nr 1 przesyłamy wprowadzone u nas procedury.

7. Wykaz środków ochrony osobistej na dzień 01.04.202 r. w załączniku
nr 2.

8. Nie.

9. Patrz pkt 4.

10. Nie.

Z poważaniem

Grzegorz Mydłowski

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Tel. 71 389-71-13 wew. 373

e-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
<mailto:grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl>

Wojewódzki Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Lubiążu

Lubiąż, ul. Mickiewicza 1

56-100 Wołów

NIP 988-01-33-033

fax. 71 389-74-99

Informacja Administratora Danych Osobowych
<https://szpital_lubiaz.bip.gov.pl/informacja-administratora-danych-osobowyc
h/informacja-administratora-danych.html>

Załączniki