Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek.

Z poważaniem

Dominika Mielczarek

Sekretariat Dyrektora

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

tel. (42)271-11-24, fax. 42 646-66-53
e-mail: biuro15@iczmp.edu.pl

www.iczmp.edu.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w

Łodzi, ul. Rzgowska 281/289. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych

osobowych znajdują się na stronie www.iczmp.edu.pl – O Instytucie – RODO.

Niniejsza wiadomość wraz z wszelkimi załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla adresata i

może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości,

ujawnianie, wykorzystanie lub powielanie niniejszej informacji jest zabronione. Prosimy o trwałe

usunięcie jej z komputera i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

The administrator of your personal detail is Polish Mother´s Memorial Hospital Research Institute

(ICZMP) in Lodz, Rzgowska 281/289 Street. The present message along with any attachment is

destined for recipient and may contain confidential information. In case of obtaining this message

by mistake, disclosing, copying, distributing or any other using of this information is strictly

forbidden. We ask you to securely delete it from your computer and notify the sender. Thank you.

Załączniki

Pobierz list