Szanowni Państwo,

zakres naszego wniosku wchodzi w zakres tzw. informacji publicznej. Ze zdziwieniem przyjmujemy, iż nie chcą Państwo w tym wyjątkowym okresie podać społeczeństwu informacji związanych z koronawirusem i funkcjonowania szpitala. Takie postępowanie należy ocenić negatywnie przez pryzmat roli jaką pełnią instytucje ochrony zdrowia.
W naszej ocenie to Państwu powinno zależeć na rzetelnym informowaniu społeczeństwa a nie pokazaniu, że chcą Państwo coś ukryć.

Z poważaniem
Katarzyna Witek

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list