Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej

Z wyrazami szacunku
--
Piotr Szyroczyński
Radca Prawny | Administracja

Tel: +48 22 5551194 | Fax: +48  22 5551194
pszyroczynski@szpitalpraski.pl
szpitalpraski.pl  | Facebook

Szpital Praski sp. z o.o. Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa; KRS: 0000468274, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132866688, REGON: 012298823, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 19 355 000 PLN

Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Załączniki