_Dot. wniosku o udostępnienie informacji dot. wirusa SARS-CoV-2._

**

W związku z Państwa wnioskiem  o udostępnienie informacji publicznej 
dot. wirusa SARS-CoV-2.,

pragnę powiadomić, że przedmiotowa informacja publiczna zostanie
udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku, tj. najpóźniej w dniu 31 maja 2020 roku.

Opóźnienie  jest spowodowane  , zauważoną również przez Państwa w treści
wniosku , panującą epidemią wirusa SAR-CoV-2 i nałożonymi na kierowników
podmiotów leczniczych,

a w szczególności na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i art.
46 ust. 1 ustawy,

obowiązkami podejmowania wszelkich działania, prowadzących do
zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,

przy niestety ograniczonej aktualnie liczbie personelu. Powyższe
okoliczności mają istotny wpływ na  tryb pracy personelu medycznego i
administracyjnego ,

którego sposób pracy jest modyfikowany kolejnymi regulacjami prawnymi.

Z poważaniem

Bożena Sadowska

dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie