Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa emaila dotyczącego udostępniania informacji
publicznej uprzejmie informujemy, że:

1. Od dnia 4 marca do 1 kwietnia , jak i do 14 kwietnia w tut.
szpitalu nie było przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2 Dotąd w szpitalu nie był hospitalizowany żaden pacjent zakażony
SARS-CoV-2.

3. Od 4 marca w szpitalu zmarło dwoje pacjentów, nie były to osoby zakażone
wirusem SARS-CoV-2.

4. W Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku nie funkcjonuje szpitalny oddział
ratunkowy, istniejąca Izba Przyjęć jest Izbą Przyjęć Psychiatryczną.

5. Do 6 kwietnia wszystkie przyjęcia do szpitala odbywały się w Izbie
Przyjęć. ^ kwietnia został zainstalowany przez Straż Pożarna namiot, który
spełnia rolę izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2.

6.W tut. szpitalu nie ma bloku operacyjnego ani porodowego. W Poradni
Zdrowia Psychicznego udzielane są jedynie teleporady. W załączeniu treść
procedury dotyczącej postępowania w oddziałach.

7. W chwili obecnej w szpitalu jest 400 przyłbic, 180 maseczekFFP2/3, 17
kombinezonów Tyvek, 7500 maseczek chirurgicznych, 200 ochraniaczy na obuwie,
20 gogli, 79500 rękawiczek.

8. W szpitalu nie przeprowadza się testów, materiał do badania wysyłany jest
do laboratorium Instytutu Onkologii. Średni czas oczekiwania to 24 godziny.
Do 10 kwietnia br. wykonano trzy testy.

9. Pacjent oczekujący na wynik testu jest izolowany w wydzielonym
pomieszczeniu izolacyjnym.

10. Nie wprowadzono w szpitalu zakazu wypowiadania się personelu nt.
sytuacji w szpitalu.

Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania emaila.

Z poważaniem

Anna Rusek

p.o. Dyrektora

SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego

W Toszku