Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na pismo z dnia 31.03.2020r.

Z poważaniem

--

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy
al. Armii Krajowej 101 , 43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej można
uzyskać pod adresem e-mail: iod@hospital.com.pl , nr telefonu 33 810-22-37, lub na stronie internetowej
szpitala: www.hospital.com.pl

Załączniki

Pobierz list