Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31.03.2020 r. informuję, że w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o. o. :

1. od dnia 04 marca 2020 r. do dnia 31.03.2020 r. nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS – CoV -2;
2. w izbie przyjęć (wewnątrz budynku) wydzielono pomieszczenie, w którym osoba z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS – CoV -2 może zostać izolowana do czasu skierowania jej do placówki specjalistycznej. Ze względu na specyfikę tutejszej placówki – specjalistyczny szpital psychiatryczny – pacjenci z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS – CoV -2 nie są tutaj leczeni, obowiązuje nas przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, a następnie skierowanie pacjenta do szpitala zakaźnego, w razie potrzeby – dysponującego oddziałem psychiatrycznym. Zostały opracowane stosowne procedury postępowania z takimi pacjentami;
3. opracowane są procedury postępowania w przypadku pojawienia się w placówce zachorowania lub podejrzenia zachorowania COVID – 19;
4. posiadamy podstawową ilość środków ochrony osobistej, którą na bieżąco uzupełniamy zakupami organizowanymi we własnym zakresie szpitala;
5. nie wykonujemy testów na obecność wirusa SARS – CoV -2, zlecamy ich wykonanie laboratorium zewnętrznemu;
6. podczas oczekiwania na wynik testu osoby wirusem SARS – CoV -2, jeżeli jego zlecenie wynika z kontaktu z osobą zakażoną, osoby z kontaktu są poddawane izolacji;
7. wobec personelu zatrudnionego w Spółce nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

Andrzej Skrzypek

lekarz specjalista psychiatrii

Dyrektor ds. Lecznictwa

___________________________________________________________________________________

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349207

o wysokości kapitału zakładowego - 81 661 000,00 zł

NIP 1251556511 REGON 142256270

Konto: BGŻ BNP PARIBAS 53 1600 1462 1841 6293 3000 0001

Konto: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850

Załączniki

Pobierz list