W nawiązaniu do maila z dnia 27.03.2020 roku dotyczącego udostępnienia
informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2 informuję, że ze względu na
obszerny zakres danych i obciążenie personelu administracyjnego wieloma
obowiązkami ,które zostały nałożone na jednoimienny szpital zakaźny w
Ostródzie nie jesteśmy w stanie we wskazanym terminie przekazać Państwu
informacji. Dane te przekażemy Państwu do 20.04.2020r.

Z poważaniem,

Lucyna Czerniawska

Pobierz list