Szanowni Państwo,

tak jak wspomnieliśmy na początku wniosku, wnosimy o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, która stanowi w Polsce najwyższą, pod względem rangi prawa, podstawę prawną składania wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Z poważaniem
Katarzyna Witek

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list