Szanowni Państwo,
Dziękujemy za przesłaną odpowiedź.
Zwracamy się z prośbą o ponowne przesłanie załącznika, o którym mowa w Państwa odpowiedzi na pytanie 6. Wiadomość SP ZOZ LMZ 500/057/AM/2020 z dnia 09.04.2020 r. poza odpowiedzią na pytania nie zawiera załączników.

Z poważaniem
Katarzyna Witek

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list