W związku z otrzymaniem wniosku o udostepnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2, przesyłamy odpowiedz do poszczególnych pytań:

1. Nie jest informacją publiczną
2. Nie jest informacją publiczną
3. Nie jest informacją publiczną
4. Odpowiedz- TAK

a. Polowa Izba Przyjęć, wydzielona część- Oddział Internistyczny, wydzielona część- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
b. Załącznik nr 1.

5. Oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.
6. Załącznik nr 1

Maski chirurgiczne

1000 sztuk

Półmaski FFP3

213 sztuk

Kombinezony

59 sztuk

Fartuch laboratoryjny

50 sztuk

Rękawiczki S-M-L

44 800 sztuk

Płyn do dezynfekcji powierzchni

50 litrów

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

700 sztuk

Płyn do dezynfekcji rąk

304,5 litra

7. Stan środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji na dzień 31.03.2020

8. Odpowiedz – NIE

9. - w szpitalu wdrożono algorytm postępowania – triaż (wraz z załącznikami), opracowany przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierający wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem Covid-19.

W namiocie A przyjmowany jest pacjent :

* bezobjawowy (A1) - otrzymuje ulotkę informacyjną, postępuje zgodnie z zaleceniami,

* bezobjawowy z kontaktu z potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2 (A2) – wypełnia ankietę, ma pobrany materiał w kierunku SARS-Cov-2, przypadek zostaje zgłoszony do PSSE, pacjent zostaje przetransportowany do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE.

W namiocie B przyjmowany jest pacjent z objawami, stan pacjenta jest oceniany przez pielęgniarkę, która mierzy ciepłotę ciała, liczbę oddechów, saturację.

W zależności od wyników tych pomiarów pacjentowi wytyczane są dwie ścieżki postępowania: B1 i B2.

Pacjent skąpoobjawowy (B1):

* W ciągu 4 h ma zapewnioną konsultację lekarska,

* Zostaje pobrany materiał w kierunku SARS-Cov-2,

* przypadek jest zgłoszony do PSSE,

* otrzymuje leczenie objawowe,

* zostaje odesłany do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE.

Jeżeli u pacjenta występuje którykolwiek z objawów: T>38ºC, liczba oddechów >20/min, SaO2< 95 % - pacjent jest kierowany do pomieszczenia zapewniającego izolację, konsultacja lekarza w pierwszej kolejności, wdrożenie niezbędnego postępowania ratującego życie w oddziale dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19, pobrany wymaz w kierunku SARS-Cov-2, zgłoszenie do PSSE.

Jeżeli otrzymany wynik jest negatywny - pacjent może być przyjęty do oddziału szpitalnego, jeżeli pozytywny – kontakt z oddziałem zakaźnym dedykowanym Covid19.

- Załącznik nr 2

10. Nie jest informacją publiczną.

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

Załączniki

  • Załacznik_nr_1.pdf
  • Załącznik_nr_2.pdf