Dzień dobry

Uprzejmie informujemy że adres poczty e-mail Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica
uległ zmianie, prosimy o kierowanie pism na nowy adres mailowy

{{ email }}