To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 23.04.2020 16:16

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.04.2020 07:47