To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia
2020 brak podsta
Data: 23.04.2020 16:22

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.