Znak sprawy SRP.1431.8.2017

Pan Szymon Osowski Prezes Zarządu

Pani Katarzyna Batko-Tołuć Wiceprezes

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
następujących pytań

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.

informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych tut. organ udzieli
informacji, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Pobierz list