Wiadomość wysłana w dniu 23 kwietnia 2020 14:20:08 GMT-00:00 do zbigniew.grabarczyk@radomsko.pl o temacie „Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Pobierz list