Twoją wiadomość

Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Do: {{ email }}
Wysłaną: 2020-04-23 16:41:30

Odczytano w dniu 2020-04-24 09:12:07

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.