--
Dorota Mosakowska
Wydział Spraw Obywatelskich
*tel.: * +48 / 46 834 51 18
*fax: * +48 / 46 834 51 51
*mail: * {{ email }}
<mailto:{{ email }}>
Skierniewice Urzšd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
www.skierniewice.eu <http://www.skierniewice.eu/>
fb.com/kochamSkierniewice <https://www.facebook.com/kochamSkierniewice/>

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Prezydent Miasta Skierniewice, dane kontaktowe: Urzšd Miasta
Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, tel. (+48) 46 834 51 00,
(+48) 46 834 51 01, email: {{ email }}, ePUAP:
/nkmnb2284j/SkrytkaESP . Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
{{ email }} . Więcej informacji dotyczšcych przetwarzania
danych osobowych znajduje się tu: bip.um.skierniewice.pl/komunikat
<http://bip.um.skierniewice.pl/komunikat> .