"Dzień dobry,
w nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. dot. przedstawienia informacji dotyczących danych statystycznych oraz trybu organizacji udzielania świadczeń w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID 19 uprzejmie informuję, że z uwagi na natężenie pracy w związku z przygotowaniem i wdrożeniem procedur określających i zabezpieczających funkcjonowanie szpitala w czasie pandemii oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją w tut. Szpitalu spowodowaną brakami kadrowymi (kwarantanna personelu) i koniecznością zapewnienia ciągłości pracy Szpitala informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. wnioskowane przez Państwa informacje zostaną przesłane na wskazany adres mailowy do dnia 27.05.2020 r."

Z poważaniem
Justyna Cichy
Kierownik
Działu Organizacji Lecznictwa i Statystyki
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Pobierz list