W załączeniu przesyłam załączniki do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 lutego 2017 roku.
Z poważaniem
Katarzyna Dziubek
Urząd Gminy w Żarnowie

Załączniki

Pobierz list