To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@grebocice.com.pl> o 27.04.2020 10:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.04.2020 10:52

Pobierz list