To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
kwiecień 2020 do "ug@ugjarczow.nazwa.pl" <ug@gmina-jarczow.pl> z tematem
"Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list