To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@miaczyn.eurzad.eu> o 27.04.2020 10:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.04.2020 10:54

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Pobierz list