To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@gminaszamocin.pl> o 2020-04-27 10:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-04-27 11:00

Pobierz list