Dzień dobry.

Odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji dot. przekazania informacji o wyborcach dla Poczty Polskiej S.A. uprzejmie informuję, że nie zamierzamy tego zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Z up. Wójta

Jerzy Groeger
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY CISEK
ul. Planetorza 52
47-253 CISEK

<wlmailhtml:www.cisek.pl> www.cisek.pl

<mailto:info@cisek.pl> info@cisek.pl
tel. faks: +48 77 487 11 40

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się,
czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

Załączniki

Pobierz list