To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<miasto@wagrowiec.eu> o 27-04-2020 10:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27-04-2020 11:27

Pobierz list