Poprawiony wniosek Poczty Polskiej S.A. w sprawie udostępnienia danych o
wyborcach został odebrany w dniu dzisiejszym. Wniosek przekazany
zostanie do radcy prawnego obsługującego Urząd Miejski w Poniatowej i
Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod kątem podstaw prawnych oraz do
firmy informatycznej obsługującej bazę danych ewidencji ludności pod
katem możliwości technicznych. Decyzja o udostępnieniu danych wyborców
zostanie podjęta po uzyskaniu informacji z ww. źródeł. Pozdrawiam.
Witold Szwajgier UM w Poniatowej

Pobierz list