Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców informuję, iż Burmistrz
Miasta Pionki nie wyraził zgody na udostępnienie ich w żądanym zakresie. W
załączeniu przedkładam stanowisko w tej kwestii.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

Z poważaniem,

Ewa Kalinkowska

Sekretarz Miasta Pionki

te. 784 010 558

Urząd Miasta Pionki

Aleja Jana Pawła II 15,

26-670 Pionki

Załączniki

Pobierz list