Urząd Gminy Lasowice Wielkie informuje, że na chwilę obecną ( 27.04.2020 r.
godz. 12,45 )
1. Nie przekazano spisów wyborczych Poczcie Polskiej,

2. Wójt prowadzi konsultacje z prawnikami urzędu gminy oraz Inspektorem RODO
w sprawie przekazania spisów wyborczych.

Joachim Smolnik - Sekretarz Gminy

_____

Pobierz list